מידע בדבר מודעות שפורסמו בעיתונים | הסכמי פשרה בישראל

מידע בדבר מודעות שפורסמו בעיתונים

תביעה ייצוגית | עיריית צפת 59608-01-22

תביעה ייצוגית | עיריית צפת 59608-01-22

הודעה לפי סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות תשס״ו-2006  ת"צ – 59608-01-22 הצדדים – מר דרור כרמלי נ׳ עיריית צפת תאריך פרסום – 18.5.2022 תקציר – עניינה של בקשת האישור בטענתו של המבקש כי המשיבה לא ביצעה התאמות נגישות באתר האינטרנט המופעל על ידה ב"כ המבקש – יוסף-חי אביעזיז, עו״ד ב"כ המשיבה – אלי קניגסברג המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: הארץ , מעריב ,
הסכם פשרה | פסיפיק רכב ותחבורה 31661-10-20

הסכם פשרה | פסיפיק רכב ותחבורה 31661-10-20

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה  ת"צ – 31661-10-20 הצדדים – שלמה יאיר כץ נ' פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ תאריך פרסום – 11.5.2022 תקציר – בטענה כי המשיבה מטעה את צרכניה כאשר נוקבת במחיר שאינו ״המחיר הכולל״ בהסכמים עמם, כמו כן, מחייבת לקוחות שהתקשרו עמה ב"עסקאות מתמשכות" בהודעה מוקדמת בת 30 יום לפני סיום מוקדם של העסקה בניגוד לחוק אשר קובע הודעה מוקדמת של עד 3 ימי עסקים. ב"כ המבקש – משה רוזנפלד, עו"ד ב"כ המשיבה – אוריאל מוזס, עו"ד המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: הארץ , מעריב ,
תובענה ייצוגית | ס.נוי בע״מ 37227-02-20

תובענה ייצוגית | ס.נוי בע״מ 37227-02-20

הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ת"צ – 37227-02-20 הצדדים – זיו גלסברג נ׳ ס.נוי בע״מ ואלי סלמן תאריך פרסום – 15.5.2022 תקציר – התובענה בעניין משלוח הודעות בדואר מקוון, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמענים והן בשל הפרת חובת ציון דבר הדואר כ״פרסומת״ ב"כ המבקש – נדב אפלבאום, עט״ד ב"כ המשיבה – ענבר לב, עו״ד ערן פרזנטי, עו״ד המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: הארץ , מעריב ,
הסדר פשרה | פתאל 43376-05-13

הסדר פשרה | פתאל 43376-05-13

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית  ת"צ – 43376-05-13 הצדדים – חרוש ואח' נ' מלונות פתאל בע"מ תאריך פרסום – תקציר – לטענת המבקש, השתמשה המשיבה בדירוג כוכבים שרירותי, האסור ע״פ חוק, בפרסום מלונותיה באתר פתאל, בכך הטעתה את לקוחותיה שהסתמכו על אותו דירוג כוכבים. ב"כ המבקש – יוחי גבע, עו"ד טל רכניץ, עו"ד ב"כ המשיבה – תום אלקלעי, עו"ד המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ידיעות אחרונות נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

תובענה ייצוגית | קל אוטו 63059-05-20

תובענה ייצוגית | קל אוטו 63059-05-20

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית ת"צ – 63059-05-20 הצדדים – אורן קלר ואורי זוהר נ׳ פסיפיק רכב ותחבורה בע״מ וקל אוטו שירותי מימון בע"מ תאריך פרסום – 15.5.2022 תקציר – בטענה לפיה הוראת ההצמדה הקבועה בהסכמים לחכירת כלי רכב של המשיבות – אינה כדין. זאת מאחר שבמקרה של ירידת המדד מתחת למדד הבסיס שנקבע בהסכם, סכום התשלום החודשי לא עודכן ב"כ המבקש – דורון רדעי, עו״ד ניצן גדות, עו״ד ב"כ המשיבה – שי תמר, עו״ד המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: הארץ , מעריב ,
הסדר פשרה | כאל

הסדר פשרה | כאל

הודעה על אישור הסדר פשרה ת"צ – 19417-05-13 הצדדים –  תומר יוסף נ׳ חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ, כאל תאריך פרסום – 10.5.2022 תקציר – המבקש טען כי כאל לא מבהירה ללקוחותיה במועד שליחת הכרטיס המחודש על גבי המכתב הנלווה כי היא תגבה מהם דמי כרטיס אפילו הם יבחרו שלא לשפעלו, וכי כאל גובה דמי כרטיס חודשיים בגין הכרטיס המחודש גם אם מעולם לא הופעל, ובמידה והופעל - גם בגין התקופה שטרם הופעל. ב"כ המבקש – עו״ד יעקב שפיגלמן ועו״ד עמית עידו ב"כ המשיבה – עו״ד ברק טל, עו״ד תומר בר-נתן, עו״ד גלית פרנק המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ישראל היום נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

תובענה ייצוגית | מנורה מבטחים 51898-02-21

תובענה ייצוגית | מנורה מבטחים 51898-02-21

הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה   ת"צ – 51898-02-21 הצדדים – מר ארז הירש נ׳ מנורה מבטחים ביטוח בע"מ תאריך פרסום – 25.4.2022 תקציר – בטענת התובע המייצג כי במקרים שבהם מבוטח מבקש (באמצעות מעסיקו) להגדיל את ההפרשות לביטוח המנהלים מעל לתקרה המותרת בדין, פותחת החברה למבוטח, באופן אוטומטי, פוליסה חדשה שאליה מועברים הסכומים מעל תקרת ההפקדות; וכן כי המשיבה קובעת את דמי הניהול בפוליסה זו בשיעור המקסימלי המותר בדין מבלי לקבל את הסכמת המבוטח ובניגוד לדין. ב"כ המבקש – עוה"ד עמית עידו ב"כ המשיבה – עידו חיטמן, עו"ד גיא ירום, עו"ד המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: הארץ , מעריב ,
תביעה ייצוגית | אגד 44897-10-17

תביעה ייצוגית | אגד 44897-10-17

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה  ת"צ – 44897-10-17 הצדדים – דרורי נ׳ אגד חברה לתחבורה בע"מ תאריך פרסום – 26.4.2022 תקציר – בטענה כי נוסעים חוייבו בתשלום באמצעות כרטיס הרב קו שברשותם עבור נסיעה באחד מקווי המשיבה בטבעת 1 באזור ירושלים כהגדרתה על ידי משרד התחבורה, אשר החלה בפרק זמן קצר מ-90 דקות לאחר נסיעת קודמת באמצעי תחבורה ציבורית בטבעת 1 באזור ירושלים, בגינה כבר חויב הנוסע ב"כ המבקש – משרד עוה"ד, רענן בשן ושות' ב"כ המשיבה – משרד כספי ושות' - עורכי דין ונוטריונים המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון  

עיתון: הארץ , ישראל היום ,
הסכם פשרה | אל-על 54661-02-19

הסכם פשרה | אל-על 54661-02-19

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות ת"צ – 54661-02-19 הצדדים – גב׳ אלמוג לב נ׳ מדינת ישראל ואל-על תאריך פרסום – 27.4.2022 תקציר – בטענה כי העובדים בתפקיד ע. קב״ט אשר הועסקו אצל המשיבה והתפטרו מעבודתם בטרם הסתיימה תקופת ההתחייבות עליה חתמו עם תחילת עבודתם, חוייבו לשלם על תקופת הכשרתם ב"כ המבקשת – קלעי-רוזן ושות' ב"כ המשיבות –  עוה"ד אוהד גלעדי ורוני איטח גנט, עוה״ד דניאל פסי המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

עיתון: גלובס , מעריב ,
תובענה ייצוגית | די.ג'י.אי מדיה 39525-03-15

תובענה ייצוגית | די.ג'י.אי מדיה 39525-03-15

הודעה בדבר מתן תוקף של פסק דין  להסדר פשרה בתובענה ייצוגית  ת"צ – 39525-03-15 הצדדים – עמרם ואח' נ׳ די.ג'י.אי מדיה בע"מ ואח' תאריך פרסום – 27.4.22 תקציר – עניינה של התביעה בטענה כי הנתבעים שלחו מסרוני פרסומת ללא קבלת הסכמת הנמענים ובניגוד להוראת סעיף 30 א(ב) לחוק התקשורת. ב"כ המבקש – רם גורודיסקי, עו״ד ב"כ המשיבה – יאיר זהבי, עו״ד המודעה פורסמה בידיעות אחרונות ובישראל היום נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון