אישור הסדר פשרה | 45919-12-20 | אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 45919-12-20
הצדדים –יוחאי פרץ נגד אלקטרוניקס פרו בלו בעיימ

תקציר – הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה בין יוחאי פרץ לבין אלקטרוניקס פרו בלו בעיימ

ב"כ המבקש- עו"ד יעקב שדה
ב"כ המשיבה- עו"ד מיכל גולדהר

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון