הסכמי פשרה בישראל

 הסדר פשרה | דואר ישראל

הודעה בדבר החלטה לאשר הסדר פשרה בתובענות ייצוגיות ת"צ – 19913-11-12, 28932-01-15הצדדים – שלמה רוזנהיים נ' חברת דואר ישראל בע"מתאריך פרסום – 13.6.2022 תקציר – לקוחותיה

קרא עוד »

הסדר פשרה | תנובה ושופרסל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה ת"צ – 41013-10-17, 44574-10-17 ו 56638-10-17 הצדדים – יעקב גרינוולד, גיורא המאירי, אהרון המאירי וטלי מרים טואיטו נ׳

קרא עוד »