אישור הסדר פשרה | 4930-07-17 | רותם אמפרט בנגב בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –4930-07-17
הצדדים – אנטמן נ' רותם אמפרט בנגב בע"מ

תאריך- 25.1.2023

תקציר – ביום 25.1.2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בקשה לאישור הסדר פשרה בין אנטמן לבין רותם אמפרט בנגב בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד רם דקל

ב"כ המשיבה- עו"ד אריה נייגר ועו"ד גלעד יניב

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון