אישור הסדר פשרה | 3586-12-21 | מחלבות גד בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה ת"צ 3586-12-21

הצדדים – קריסה נ' מחלבות גד בע"מ

תאריך- 1.2.23

תקציר – בתאריך 1.2.23 אישר בית המשפט ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין קריסה לבין מחלבות גד בע"מ 

ב"כ המבקש – עו"ד משה אביטבול ועו"ד פנחס מיכאל אור

ב"כ המשיבה- עו"ד נאוה שוחט- ברנר

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ
נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון