הסכם פשרה | סנו

הודעה בדבר אישור הסכם פשרה 

ת"צ – 59339-02-20
הצדדים – גיל דורון נ׳ סנו מפעלי ברונוס בע״מ

תאריך פרסום – 9.3.2022

תקציר – המבקש טען בבקשה כי המשיבה משווקת את המוצרים תוך הטעיה מכוונת של הצרכן לענין אופן השימוש בפקק המידה ונפת הנוזל הנמדד

ב"כ המבקש – עו״ד, בני כהן  
ב"כ המשיבה – עו"ד, מנחם אברמוביץ

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון