אישור הסדר פשרה | 40696-03-20 | מטרופולין בע"מ

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה ת"צ 40696-03-20

הצדדים – אופיר הדרי נ' מטרופולין בע"מ


תאריך- 5.2.23
תקציר – בתאריך 5.2.23 אישר בית המשפט ונתן תקף של פסק דין להסכם הפשרה שנחתם בין אופיר הדרי לבין מטרופולין בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד שגיא אלון ועו"ד צח אורי

ב"כ המשיבה- עו"ד עמית גור ועוד אמיר דולב

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ
נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון