תביעה ייצוגית |מועצה מקומית קדימה-צורן [11/02/2019]

ת"צ – 19323-09-17

הצדדים – גב' ליטל ורסנו נ' המועצה המקומית קדימה-צורן

תאריך פרסום – 11.2.2019

תקציר –נטען כי הנתבעת ביצעה גביה בלתי חוקית של היטל שמירה החל מחודש מאי 2017 בניגוד להוראות חוק עזר לקדימה צורן (הסדרת שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי) התשע"ז-2017.

ב"כ התובעת – עו"ד מידן גריסרו ועו"ד אורית פפר

ב"כ הנתבעת – עו"ד אשר אילוביץ'