הסכם פשרה | 8236-04-18 | אלדר

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 8236-04-18
הצדדים – מר אמוץ חורב נ' ADLER Real Estate AKtiengesellschaft

תקציר – ביום 7.7.2023 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הסכם פשרה שנחתם בין מר אמוץ חורב נ' ADLER Real Estate AKtiengesellschaft

תאריך הגשה- 11.07.2023

ב"כ הקבוצה המיוצגת – מושקובית-סטיס עורכי דין
ב"כ אדלר – הרצוג פוקס נאמן ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס