הסכם פשרה | 6642-03-22 | מרדכי שכטר

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 6642-03-22
הצדדים – קורפן ואח' נ' מרדכי שכטר בע"מ

תקציר – ב- 06.08.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אישר בקשה להסדר פשרה בין קורפן ואח' לבין מרדכי שכטר בע"מ

תאריך הגשה- 28.09.2023

ב"כ המבקשים – עו"ד ניר גורן
ב"כ המשיבה – פירון ושות' עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ