הסכם פשרה | 63471-12-17 | איזובר

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 63471-12-17
הצדדים – שרגני נ' איזובר בתי קפה בע"מ

תאריך הגשה- 1.6.2023

תקציר –  ביום 8.5.2023 בית המשפט אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין שרגני לבין איזובר בתי קפה בתי קפה בע"מ

המודעה פורסמה בעיתון כלכליסט ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון