הסכם פשרה | 44565-09-19 | מיטב גמל ופנסיה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 44565-09-19
הצדדים – עופר טוביס נ' מיטב גמל ופנסיה בע"מ

תאריך הגשה- 1.6.2023

תקציר –  ביום 18.9.2019 בית הדין האזורי לעבודה תל אביב אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין עופר טוביס לבין מיטב גמל ופנסיה בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד איתן חיימוביץ', עו"ד טל ויקמן
ב"כ המשיבה – עו"ד יוסי אשכנזי, עו"ד ד"ר חיים מכלוף, עו"ד ארז ניצן

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון