הסכם פשרה | 4040-02-22 | עיריית תל אביב

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 4040-02-22
הצדדים – מר שמעון סחייק נ' עיריית תל אביב-יפו

תאריך הגשה- 4.5.2023

תקציר –  ביום 12.9.2022 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין מר שמעון סחייק נ' עיריית תל אביב-יפו

ב"כ המבקש – עו"ד יעל דיין
ב"כ המשיבה – עו"ד עדי בוסתן

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון