הסכם פשרה | 32321-09-17 | פלאפון

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 32321-09-17
הצדדים – בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ נ' פלאפון תקשורת בע"מ
תאריך פרסום – 28.11.2022

תקציר – בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין בי אפקטיב, ייעוץ לניהול אפקטיבי ענת אדלר בע"מ לבין פלאפון תקשורת בע"מ

ב"כ התובעת – עו"ד אבי רוקח
ב"כ המשיבה – ברקמן ושות' עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון