הסכם פשרה | 29835-09-21 | ביאפאל סחר

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 29835-09-21
הצדדים – רותם מדעי נ' חברת ביאפאל סחר בע"מ.
תאריך פרסום – 21.12.2022

תקציר – ביום 02.06.22 אישר בית משפט השלום בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין רותם מדעי לבין חברת ביאפאל סחר בע"מ.

ב"כ המבקשת – עו"ד משה בן דרור ו/או עו"ד אריק רוזנטל
ב"כ המשיבה -בוסתנאי עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון