תביעה ייצוגית | 20-09-54871 | מדינת ישראל

הודעה בדבר אישור תובענה ייצוגית

ת"צ – 20-09-54871
הצדדים – רז המאושר ואח' נ' הקרן להצלת עם ישראל.
תאריך פרסום – 11.12.2022

תקציר – ב-24.11.22 בית המשפט המחוזי בירושלים אישר הגשת תובענה ייצוגית מטעם קבוצת תובעים אשר קיבלו דבר פרסומת מהנתבעת הקרן להצלת ישראל.

הנאמן: באי כוח הקבוצה עו"ד אוהד רוזן ועו"ד חגי קלעי

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון

תביעה ייצוגית | 20-09-54871 | מדינת ישראל