הסכם פשרה | 25305-04-20 | מרום

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 25305-04-20
הצדדים – משה יוגבס נ' מרום שירותים ואחזקה

תקציר – בתאריך ה 20.8.23 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אישר הסכם פשרה שנחתם בין משה יוגבס לבין מרום שירותים ואחזקה

תאריך הגשה- 01.09.2023

ב"כ המבקש – דר א. רובינשטיין- ש.יקירביץ משרד עורכי דין
ב"כ המשיבה – ארנון תדמור לוי

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון ישראל היום