הסכם פשרה | 23807-04-22 | פרימיום דברי מתיקה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 23807-04-22
הצדדים – אור נ' פרימיום חברה לדברי מתיקה ולמסחר בע"מ

תאריך הגשה- 6.6.2023

תקציר –  ביום 29.5.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין אור לבין פרימיום חברה לדברי מתיקה ולמסחר בע"מ

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון כלכליסט

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון