הסכם פשרה | 2203-12-18 | Ryanair

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 2203-12-18
הצדדים – יונוביץ' נ' Ryanair DAC

תקציר – בתאריך 29.6.21 בית המשפט המחוזי-מחוז מרכז אישר הסכם פשרה שנחתם בין יונוביץ' לבין Ryanair DAC

תאריך הגשה- 22.08.2023

ב"כ המשיבה – ש. הורוביץ ושות'

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון מעריב