הסכם פשרה | 177708-04-17 | פלאפון

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 177708-04-17
הצדדים – המבקשים נ' פלאפון

תאריך הגשה- 1.6.2023

תקציר –  ב-28.4.2023 בית המשפט אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין המבקשים לבין פלאפון

ב"כ המבקשת – עו"ד שחר הררי, עו"ד עודד פלג
ב"כ המשיבה – ברקמן ושות' עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון