הסכם פשרה | 15886-02-22 | טיקומפלוס

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 15886-02-22
הצדדים – ניר פרייפלד ואח' נ' טיקומלפוס

תקציר – בתאריך 29.6.21 בית המשפט המחוזי-מחוז מרכז אישר הסכם פשרה שנחתם בין יונוביץ' לבין Ryanair DAC

תאריך הגשה- 22.08.2023

ב"כ המבקשים – עו"ד אבירם גולדשטיין
ב"כ המשיבים – עו"ד אדוארד גאנם

המודעה פורסמה בעיתון כלכליסט ובעיתון מעריב