הסכם פשרה | 15556-05-21 | די אר אר אר

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 15556-05-21
הצדדים – הודיה אליה לוי נ' די אר אר אר בע"מ

תקציר – ביום 6.5.2021 אישר בית המשפט המחוזי בלוד הסכם פשרה שנחתם בין הודיה אליה לוי לבין די אר אר אר בע"מ

תאריך הגשה- 13.07.2023

ב"כ התובעת – עו"ד גיא אלון
ב"כ הנתבעת – עו"ד כפיר אוליאל

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון גלובס