הסכם פשרה | 14097-12-22| סלקום

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 14097-12-22
הצדדים – פלקסברג נ' סלקום ישראל בע"מ

תאריך הגשה- 1.6.2023

תקציר –  בית המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין פלקסברג לבין סלקום ישראל בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד נריה הרואה
ב"כ המשיבה – עו"ד תמיר כהנוב

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון