הסכם פשרה | 13453-04-19 | בנק לאומי

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 13453-04-19
הצדדים – אקטיוט ויטמינים ומוצרי בריאות בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ
תאריך פרסום – 8.12.2022

תקציר – ב-3.11.211 בית המשפט המחוזי בחיפה נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין אקטיוט ויטמינים ומוצרי בריאות בע"מ לבין בנק לאומי לישראל בע"מ

ב"כ התובעת המייצגת – עו"ד רוברט אפשטיין ו/או עו"ד תומר ברם

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון