הסכם פשרה | 12886-08-17 | מרכנתיל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 12886-08-17
הצדדים – דן תפעול ושירותים בע"מ נ' בנק מרכנתיל

תקציר – בתאריך 4.9.2022 בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו אישר בקשה להסדר פשרה בין דן תפעול ושירותים בע"מ לבין בנק מרכנתיל

תאריך הגשה- 10.09.2023

ב"כ המבקש – עו"ד גרא פולגר
ב"כ הבנק – ש. הורוביץ ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ