הסכם פשרה | איפקס

ת"צ – 16652-04-16
הצדדים – מונרוב נ' איפקס הנפקות בע"מ
תאריך פרסום – 01.04.21

תקציר –  בטענה כי תשקיף ההנפקה כלל פרטים מטעים שונים, וכי איפקס היא האחראית לנזקים שנגרמו עקב כך לקבוצת מחזיקי אגרות החוב

ב"כ המבקש – עמית מנור, עו"ד
ב"כ המשיבה – רענן קליר, עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון