אישור הסדר פשרה | 22208-01-22 | מנו וינו בע"מ

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –22208-01-22
הצדדים – הדר לוי נ' מנו וינו בע"מ

תקציר – הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסדר פשרה בין הדר לוי לבין מנו וינו בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד אוהד שמילוביץ

ב"כ המשיבה- עו"ד יובל פלדה

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון