תובענה ייצוגית | רהיט לכל

הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית

ת"צ – 20617-04-20
הצדדים – ד״ר דוד ביטון נ׳ ר.ר.רהיט לכל בע״מ ואח׳
תאריך פרסום – 28.12.2021

תקציר – בטענה כי החברה שלך מסרונים פרסומיים ללקוחותיה בניגוד לחוק התקשורת ללא ציון דבר המשלוח כפרסומת וללא מתן אפשרות להודעה סירוב מצד המקבל.

ב"כ המבקש – עו״ד, לירון פרמינגר
ב"כ המשיבה – עו״ד, אייל נחשון

המודעה פורסמה בעיתון מעריב  ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון