תובענה ייצוגית | עיריית תל אביב – יפו [22/12/2019]

ת"צ – 8464-11-16

הצדדים – מירב תלרז נ' עיריית תל אביב – יפו
תאריך פרסום – 22/12/2019

תקציר – התובענה עסקה בהשבה של תוספות פיגורים והוצאות גבייה שהתווספו להודעת תשלום קנס אשר לגביהם הוגשה בקשה לביטול ונדחתה בהחלטת התובע העירוני. כל זאת, כאשר החלטת התובע העירוני הדוחה את הבקשה לביטול לא הומצאה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ב"כ המבקשת: עו"ד אוהד תלרז
ב"כ המשיבה: ע"וד יפה דסה- דוד