תובענה ייצוגית | עיריית הוד השרון

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 7479-12-18
הצדדים – שלמה סיאני נ׳ עיריית הוד השרון
תאריך פרסום – 19.01.2022

תקציר –  בטענה כי המשיבה גובה הוצאות אכיפה החורגות מההוצאות הישירות המותרות לה ע״פ תקנות המסים

ב"כ המבקש – עו״ד, עידו שטיינר ועו״ד, רביב רוזנברג
ב"כ המשיבה – עו״ד, ליה גרנות

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון זמן השרון

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון