תובענה ייצוגית | עיריית אופקים

הודעה לפי סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות תשס״ו-2006 

ת"צ – 74110-12-20
הצדדים – מר עדו קרת נ׳ עיריית אופקים
תאריך פרסום – 22.2.2022

תקציר – בטענתו של המבקש כי המשיבה לא ביצעה התאמות נגישות באתר האינטרנט המופעל על ידה בהתאם לקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ב"כ המבקש – יוסף-חי אביעזיז, עו"ד
ב"כ המשיבה – שחר שושן, עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון