תובענה ייצוגית | ס.נוי בע״מ 37227-02-20

הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו2006

ת"צ – 37227-02-20
הצדדים – זיו גלסברג נ׳ ס.נוי בע״מ ואלי סלמן
תאריך פרסום – 15.5.2022

תקציר – התובענה בעניין משלוח הודעות בדואר מקוון, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמענים והן בשל הפרת חובת ציון דבר הדואר כ״פרסומת״

ב"כ המבקש – נדב אפלבאום, עט״ד
ב"כ המשיבה – ענבר לב, עו״ד ערן פרזנטי, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון