תובענה ייצוגית | סאני

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה 

ת"צ – 40946-10-19
הצדדים – ברבור נ' סאני תקשורת סלולרית בע"מ
תאריך פרסום – 30.01.2022

תקציר – לטענת המבקש המשיבה הפרה את הוראות חוק הגנת הצרכן, כאשר חידשה את שירותי האחריות ללקוחותיה מבלי ששלחה הודעה מתאימה על כך ומבלי שנתקבלה הסכמת הלקוחות לכך וכל זאת תוך העלאת מחיר השירות וחיובם ללא הסכמתם במחיר מופקע בהשוואה למחיר ששולם בגין השירות קודם לסיומו.

ב"כ המבקש – יאמן מסאלחה, עו״ד
ב"כ המשיבה – עמית הירש, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון