תובענה ייצוגית | מקדונלד׳ס ישראל | 69551-01-18

הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית (באופן חלקי)

ת"צ – 69551-01-18
הצדדים – עמרי גרופר נ' אלוניאל בע"מ (בעלת הזיכיון של רשת המסעדות ״מקדונלד׳ס״ בישראל)
תאריך פרסום – 7.6.2022

תקציר – עילת התביעה – לקוחות המשיבה שילמו תוספת מחיר עבור הגדלת ארוחה מלאה (הגדלה הן של התוספת והן של השתייה), כאשר בפועל המשיבה לא הגדילה את הארוחה, ולקוחות אשר שילמו תוספת מחיר עבור הגדלת ארוחה מלאה (הגדלה הן של התוספת והן של השתייה), כאשר בפועל המשיבה הגדילה אותה חלקית בלבד.

ב"כ המבקש – עו"ד, אלון שגיא
ב"כ המשיבה – עו״ד, גל שבי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב הבוקר ובעיתון ישראל היום

תובענה ייצוגית | מקדונלד׳ס ישראל | 69551-01-18