תובענה ייצוגית |חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ [19/07/2019]

ת"צ – 32053-07-14

הצדדים –פישר ואח' נ' חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ

תאריך פרסום – 19.7.2019

תקציר – עניינה של בקשת האישור הינו בטענה כי קיימות הפרות של חוק משק החשמל ושל מספר אמות מידה אשר נקבעו על ידי רשות החשמל ומסדירות את הספקת החשמל שמבצעת המשיבה במזרח ירושלים וכן עילות נוספות לרבות מכוח הדין הכללי. 

ב"כ המבקשים – עו"ד איתמר מירון, עו"ד ירין ראובן, עו"ד אלחנן ראובן

ב"כ המשיבה – עו"ד מיכאל גינסבורג, עו"ד מתן וינקלר