תובענה ייצוגית |הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ [18/04/2019]

ת"צ – 48224-12-16

הצדדים – גבריאל נגר נ' הבנק הבינלאומי

תאריך פרסום – 18.4.2019

תקציר – בבקשה לאישור ובתיעה נטען, בין היתר, כי יו-בנק בע"מ טרם מיזוגו עם הבנק הבינלאומי, נהג לגבות מלקוחותיו תשלומים ביתר במסגרת פעילות ניירות ערך בבורסות בחו"ל בגין הוצאות סוכן ו/או ברוקר זר ו/או צד ג' אחר בשיעורים גבוהים מאלה ששולמו לצד ג' בפועל, בניגוד לתעריפון יו-בנק, המתיר גביית הוצאות צד ג' כפי ששולמו בפועל בלבד, ולחלופין, כי יו-בנק גבה מלקוחותיו תשלומי "עמלה" שלא כדין וללא עיגון בדין וללא עיגון חוזי, ואשר לא הותרו בתעריפון.

ב"כ המבקשים – עו"ד בך לדרמן ושות'

ב"כ הנתבע- פישר בכר חן וול אוריון ושות'