תובענה ייצוגית |דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ [09/04/2019]

ת"צ – 6317-10-15

הצדדים – ברליצהיימר נ' דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ

תאריך פרסום – 9.4.2019

תקציר – עניינה של התביעה הוא בהשבת חלק מסכום הערבון שהופקד על ידי חברי הקבוצה, ושיחושב לפי הפרש בין סכום הערבון שהופקד על ידי מנויי הפסקל האמורים לבין סכום הערבון שנקבע על ידי חברת כביש חוצה ישראל בע"מ המחושב לפי הסך של 22.95$.

ב"כ התובעים – עו"ד דביר גליזר

ב"כ הנתבעת – עו"ד דרור סברנסקי ועו"ד יובל גרייבסקי