תובענה ייצוגית | בנק הפועלים | 6828-05-20

הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

ת"צ – 6828-05-20
הצדדים – פרופ' עומר דקל נ׳ בנק הפועלים בע"מ ו-11 נושאי משרה שכיהנו בבנק בתקופה הרלוונטית
תאריך פרסום – 12.6.2022

תקציר – עניינה של בקשת האישור בטענה להטעיות בדיווחי הבנק לפי חוק ניירות ערך, ביחס לשיתוף הפעולה של הבנק עם רשויות החקירה האמריקאיות בחקירה הנוגעת ללקוחות קבוצת הבנק שהם נישומי מס בארצות הברית

ב"כ המבקש – ד"ר שחר ולר עו"ד, פרופ' יעד רותם, עו״ד
ב"כ המשיבות –ברק טל, עו"ד, חניטל בלינסון-נבון, עו״ד, צבי אגמון, עו״ד, הלה פלג, עו״ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב הבוקר ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

 

תובענה ייצוגית | בנק הפועלים | 6828-05-20