תובענה ייצוגית | אמ.ג'י.אס ספורט 45345-05-21

הודעה לפי סעיפים 18(ג) ו-25 לחוק תובענות ייצוגיות תשס״ו-2006 

ת"צ – 45345-05-21
הצדדים – נטלי פרץ נ׳ אמ.ג'י.אס ספורט טרדינג בע"מ
תאריך פרסום – 17.5.2022

תקציר – עניינה של התביעה בטענת המבקשת לפיה המשיבה מטעה את צרכניה לסבור כי מתקיימים אצלה, כמעט בכל עת, ״מבצעי הנחות״, במסגרתם מוצגים – דרך קבע – לצד המחירים ה״מוזלים״, מחירים ״קודמים״, גבוהים מהמחירים בהם הוצעו המוצרים לרכישה בפועל. בפועל, לטענת התובעת, במרבית המקרים, לא מוענקת הנחה כלל

ב"כ המבקשת – עוה"ד משה בן דרור ועוה"ד אריק רוזנטל
ב"כ המשיבה – עוה״ד רונית סיטון ועו״ד ליאור שלמה ואח'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון