תביעה ייצוגית | 9602-01-20 | ציון נגד בלדי חנות המפעל בע"מ

הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית

ת"צ –9602-01-20
הצדדים –ציון נגד בלדי חנות המפעל בע"מ
תאריך החלטה – 10.2.22

תקציר – בתאריך 10.2.22 אישר בית המשפט השלום בתל אביב בקשה לאישור לנהל את התובענה בתיק הנ"ל כתובענה ייצוגית.

התובע המייצג-דני ברוך ציון
ב"כ התובע המייצג – עו"ד חן שטיין, עו"ד ליאת שטיין ועו"ד רובי כהן

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון