תביעה ייצוגית |קוואנטום שוקי הון בע"מ [05/07/2019]

הודעה על הגשת בקשה לבית המשפט לפי תקנות החברות

הצדדים – קוואנטום שוקי הון בע"מ ודי.בי.אמ בית השקעות בע"מ

תאריך פרסום – 5.7.2019

תקציר – הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרתו תועבר פעילות ניהול תיקי ההשקעות של המבקשת 2 למבקשת 1 בהתאם להסכם שנחתם בין המבקשות ביום 30 במאי 2019.

ב"כ המבקשות – משרד בן-נפתליי, ארז, זהבי ושות'