תביעה ייצוגית | פלאפון תקשורת בע"מ [21/02/2018]

ת"צ: 16-05-50447

הצדדים: ענת אביב ואח'  נ' פלאפון תקשורת בע"מ

תאריך פרסום: 21.2.18

תקציר:

הטענה: פלאפון משגרת מסרונים פרסומיים בניגוד לדין, לנמענים שאינם לקוחותיה ושלא נתנו הסכמתם לכך בהתאם לחוק התקשורת,

וכי שיגור המסורים עולה כדי הפרה של סעיף 30א לחוק התקשורת, והוראות דין נוספות.

download