תביעה ייצוגית | עיריית צפת 59608-01-22

הודעה לפי סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות תשס״ו-2006 

ת"צ – 59608-01-22
הצדדים – מר דרור כרמלי נ׳ עיריית צפת
תאריך פרסום – 18.5.2022

תקציר – עניינה של בקשת האישור בטענתו של המבקש כי המשיבה לא ביצעה התאמות נגישות באתר האינטרנט המופעל על ידה

ב"כ המבקש – יוסף-חי אביעזיז, עו״ד
ב"כ המשיבה – אלי קניגסברג

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון