תביעה ייצוגית | עיריית הוד השרון [14/09/2018]

ת"צ: 9873-07-14

הצדדים: גראס ואח'  נ' עיריית הוד השרון

תאריך פרסום: 14/9/18

תקציר:

הטענה: העירייה מחזיקה בידה יתרות זכות, אינה מקזזת אותם מחובות קיימים ואינה מוסיפה להם ריבית והצמדה כחוק.

הקבוצה עליה יחול הסכם הפשרה: כל מי שמיום 7.7.12 ועד ליום 6.7.14 נוצרו לזכותו יתרות זכות בספרי המשיבה.

 

תוצאת תמונה עבור הוד השרון