תביעה ייצוגית | מעדני הגורמה | 33875-02-19

הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 33875-02-19
הצדדים – מר אבנר רשף נ׳ ח.י מעדני גרומה בע"מ, ח.י.ע מעדני הגורמה בע"מ, מעדני גורמה בשוק בע"מ וכן חביב בעיר בע"מ
תאריך פרסום – 30.6.2022

תקציר – בתביעה נטען, בין היתר, כי מעדני גורמה וחביב בעיר מוכרות מוצרי בשר ועוף ללא שהן מנכות את משקל האריזות.

ב"כ המבקש – אלי שמעוני, עו״ד
ב"כ המשיבות – עמית גולד, עו"ד, דן כהן, עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

תביעה ייצוגית | מעדני הגורמה | 33875-02-19