תביעה ייצוגית | מי רמת גן בע"מ [09/04/2018]

ת"צ: 4686-06-15

הצדדים: אורי שטרן ומרדכי ברוך  נ' מי רמת גן בע"מ

תאריך פרסום: 9/4/18

תקציר:

הטענה: גביית יתר של הוצאות אכיפה

הקבוצה: כל מי שנגבו ממנו תשלומים בגין הפעלת אמצעי האכיפה החל מיום 2.6.2013 ועד ליום אישור הסכם הפשרה וגם כל מי שייגבו ממנו סכומי הוצאות ישירות הכרוכות בהפעלת אמצעי אכיפה החל מיום אישור הסכם הפשרה ועד לתום 30 ימים מיום מתן פסק דין בבית המשפט העליון בערעור שהוגש בעניין ליבוביץ, יחד עם יתד הערעורים שאוחדו.

תוצאת תמונה עבור מי רמת גן