תביעה ייצוגית | מי כרמל | 16110-09-19

הודעה בדבר אישור הסכם פשרה

ת"צ – 16110-09-19
הצדדים – מר נאיף שקור וגב' סלביה סאבא סעדיה נ' תאגיד המים והביוב מי כרמל בע"מ
תאריך פרסום – 14.6.2022

תקציר – טענת המבקש, כי התאגיד הפר את הוראות כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה לשירות), שעה שלא השיב "תשלום יתר" בתוספת הפרשי הצמדה, ולא השיב את מלוא תשלום היתר בחשבון העוקב (או בתשלום בפועל) במסגרת המועדים הקבועים בכללים. בנוסף לא שלח במסגרת המועדים הקבועים בכללים הודעה על צריכה חריגה ולא שלח לנכס בו מתגוררת המבקשת נציג לבדיקת מד המים הראשי במסגרת המועדים הקבועים בכללים.

ב"כ המבקשים – עו״ד, חוסיין אבו חוסיין ועו״ד, עבד אלעזיז אברהים
ב"כ המשיבה – עו״ד, אליעד כהן

המודעה פורסמה בעיתון גלובס, בעיתון הארץ ובעיתון כל אל ערב

נשמח לפרסם לכם מודעת תובענה ייצוגית/ הסדר פשרה בעיתון

תביעה ייצוגית | מי כרמל | 16110-09-19