תביעה ייצוגית | הראל חברה לביטוח בע"מ [9/08/2018]

ת"צ: 49847-06-16

הצדדים: עו"ד אמיר שושני  נ' הראל חברה לביטוח בע"מ

תאריך פרסום: 9/8/18

תקציר:

הטענה: בתוספת לפרמיה שנגבית בפוליסות ביטוח חיים בגין רכיב המכונה תת שנתיות. רכיב זה נגבה מקום בו תעריף הביטוח נקבע לשנה מראש, אולם גבייתו נפרסת לתשלומים על פני השנה.

לטענת המבקש, הראל גבתה מחברי הקבוצה המיוצגת רכיב תת השנתיות בניגוד לדין, ללא ידוע המבוטחים ומבלי שגביית רכיב התת השנתיות הוסדר בהסכם בין הצדדים.