תביעה ייצוגית | דנשר (1963) בע"מ ואח' [18/11/2018]

 

ת"צ: 5767-08-16

הצדדים: שרה ענבר  נ' דנשר (1963) בע"מ ואח'

תאריך פרסום: 18/11/18

תקציר:

הטענה: הפרת הוראות הדין באשר לפרסם של טובין במבצע, הפרת הוראות הגנת הצרכן ועוד.

עיקרי הסדר הפשרה: שינוי מארז המוצר נשוא התובענה והתחייבות צופה פני עתיד – לאחר בקשת האישור הופסק שיווקו של המארז כאשר נושא הוא את הכיתוב "שלישיית מבצע".

הגדרת הקבוצה: כל מי שרכש מארז של 3 יחידות פדים קוסמטיים תחת המותג "Fresh Ones", כאשר על גבי אריזת הטובין צוין "שלישיית מבצע" וכל זאת מעת ייצורו ושיווקו של המארז ועד למתן פסק דין בתובענה.