תביעה ייצוגית | בנק ירושלים בע"מ [24/10/2018]

ת"צ: 10467-08-17

הצדדים: בוגוסלבסקי ברנדו ואח'  נ' בנק ירושלים בע"מ

תאריך פרסום: 24/10/18

תקציר:

הטענה: בנק ירושלים בע"מ הפר את התחייבויותיו, מצגיו והצהרותיו להעמיד לרשות התובעים המיצגים וחברי הקבוצה חשבון עו"ש ללא עמלות ללא הגבלה בזמן, מקום בו הודיע ללקוחותיו על שינוי תנאי ההטבה בחשבון וצמצום רשימת העמלות הפטורות.